Mini vacation in Croatia

Past perfect weekend I did one adveturous trip to finally see our brotherly country – Croatia. I mean finally, because everybody already have been here , from these parts, and honestly I have never been. For what I shame a bit hihi. So I had to do spent together two nights in bus, to spend one long beautiful day in Porec. And I can say that Croatia is really wonderful!! I always wondered when I used to left every summer for three months to Holland, why everybody goes on holiday to Croatia … what they just see there … and really I was convinced and I absolutely falled in love with there. Even because Croatia has very close to Slovakia, to the culture & languege. On the end of the article I give budget tips, how can you also spend a WEEKEND in Croatia!

Predminulý víkend som absolvovala jednu dobrodružnú cestu, aby som konečne videla našu bratskú krajinu – Chorvátsko. Myslím konečne, pretože všetci tam už boli z týchto končín a úprimne ja ešte nikdy. Za čo sa trochu hanbím, hihi. Takže som mala stráviť spolu dve noci v autobuse, na strávenie jedného dlhého krásneho dňa v Poreči. A môžem povedať že Chorvátsko je skutočne nádherné!! Vždy som sa čudovala, keď som každé leto na tri mesiace odchádzala do Holandska, prečo idú všetci na dovolenku do Chorvátska…čo tam len vidia…a skutočne som sa presvedčila a úplne som si to tam zamilovala. Aj preto, že Chorvátsko má veľmi blíko Slovensku, kultúrou a jazykom. Na konci článku dávam budget tipy, ako vy môžte tiež stráviť VÍKEND v Chorvátsku!The Dutch and their caravans…everywhere… ; )

Holanďania a ich karavany…všade… ; )


Wow huge cactis…they thrives well on the irrigated land.

Wow obrovské kaktusy…darí sa im dobre na tej suchej pôde.

img_0135-1

Palmtreeeeeees!!

Palmyyyyyyyyy!!


Hotel Dolphin – Green Lagoon.

Hotel Delfín – Zelená Lagúna.Ride with the local boat from Green Lagoon to Porec cost about 4 EUR.

Jazda lokálnou loďkou zo Zelenej Lagúny do Poreča stojí okolo 4 EUR.


Old little town Poreč. It has italian – roman style.

Staré malé mestečko Poreč. Má taliansko – rímsku štýl.
Adrianic atmosphere.

Jadranská atmosféra.HOW TO GET TO ISTRIA FROM SLOVAKIA (Bratislava):

There are a few slovak travel agencies offering this kind of trips the whole summer till the mid of september. It’s called ‘bathing on the Adriatic’ and it cost only for around 40 EUR. I went with one called – Sun Travel. On friday evening you step into bus and with quite long breaks you should be on saturday morning in the early morning hours on the place by the hotel Dolphin. And then you have free program the whole saturday. The best schedule you can do is, to swim and spend time on the beach till the afternoon. Then you should visit the little old port city – Poreč and on the evening there are Partys in the beach clubs on Green Lagoon. So in one day, you can see quite everything! What I also very positive point – you can use whole day the hotel Dolphin and also their swimmingpool!

AKO SA DOSTAŤ NA ISTRIU ZO SLOVENSKA (Bratislava):

Existuje niekoľko slovenských cestovných kanceláriách, ktoré ponúkajú tento druh výletov celé leto až do polovice septembra. Volá sa to ‘kúpanie na Jadrane’, a stojí to len približne 40 EURr. Ja som išla s jednou ktorá sa volá – Sun Travel. V piatok večer nastúpite do autobusu a s pomerne dlhými prestávkami by ste mali byť v sobotu ráno v skorých ranných hodinách na mieste pri hoteli Delfín. A potom máte voľný program, celú sobotu. Najlepší plán môžete urobiť je že do obeda budete plávať a tráviť čas na pláži. Potom by ste mali navštíviť malé staré prístavné mestečko – Poreč a večer sú Party v plážových kluboch na Zelenej lagúny. Takže za jeden deň, môžete vidieť celkom všetko! Čo je tiež veľmi pozitívny bod – celý deň môžete využívať hotel Dolfín a tiež ich plavecký bazén!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s