Into the Woods

Come and get lost with me into the magical woods. I consider it is important to visit nature from time to time…well for me quite very much, because I am living in big city as Vienna. Honestly, I love both sides. As I am young I like to be surrounded by the rush of big city but I need also soak the silence and magic of the nature and going to take photos into the woods aswell obviously. Pictures have been made on the hills of the little woods in Bratislava (district Rača).

Poď so mnou zablúdiť do čarovného lesa… Ja sa domnievam, že je dôležité navštíviť prírodu z času na čas…dobre pre mňa celkom veľa, pretože  žijem vo veľkomeste ako Viedeň. Úprimne, milujem obe strany. Keďže som mladá, som rada obklopená ruchom veľkomesta, ale tiež potrebujem nasávať ticho a čaro prírody a ísť fotografovať do lesa taktiež samozrejme. Fotografie boli robené na kopčekoch v malých lesíkoch v Bratislave (časť Rača). 


On this outfit I want to bring to attention this off shoulder boho t-shirt. I falled in love with off shoulder things. They are so funky hehe. It’s one of the top things of this summer + bindi stones!

Na tomto outfite by som chcela upozorniť na toto boho tričko bez ramien. Zamilovala som sa do bezramenných vecí. Aú také funky hehe. Je to jedna z top vecí tohto leta + bindi kamienky!

2 thoughts on “Into the Woods

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s